a73swalmen.nl

Bronvermelding:

Deze site is het vervolg op de oude site "R73 door de Gemeente Swalmen" met een duidelijke naam en URL. Hier vindt u voornamelijk eigen gemaakte foto's. Daarnaast is gebruik gemaakt van informatie uit informatie bulletins van Rijkswaterstaat directie Limburg. Door een brief d.d. 26 september 2000 heeft Ing. R.M. Prins, Projectmanager Rijksweg 73-Zuid, mij medegedeeld geen bezwaar te hebben tegen het overnemen van informatie uit deze voorlichtingsmiddelen. De betrekkinghebbende artikelen van Dagblad de Limburger zijn overgenomen. Onder dit hoofdstuk kunt u via een link naar de site van dit dagblad gaan. Ook van het weekblad 't Zjwaemke is dankbaar gebruik gemaakt. Uit "En passant" Exclusief magazine voor vaste NS-klanten Voorjaar 2000 is een artikel overgenomen. Verder een woord van dank aan Van Houtum Papier en de Milieu- en Heemkunde Vereniging Swalmen, welke mij fotomateriaal verstrekt hebben van voordat ik was gestart met de site. Via de links kunt u het Samenwerkingsverband Stichting Natuur en Landschap Midden-Limburg bekijken waar de Milieu- en Heemkunde Vereniging Swalmen onder genoemd staat. Ook de familie's Van der Linden en Palmen en last but not least, mijn dochter Miriam ben ik dank verschuldigd.
Een introductie artikel stond in De Limburger op 17 december 1999 (zie het krantenartikel).

          Wim Heijnen          

Dit archief deel bevat info uit 1999 t/m 2002.
Foto's van de bouw van de A73 zijn te zien op:
--> www.a73swalmen.nl/ <--