Foto's van Wim Heijnen
www.a73swalmen.nl
Grondtransport

Swalmdal
Foto's van het grondtransport.

Foto's grondtransport, loswal Asselt en depot Asseltseweg.
Aanvoer via de Maas in Asselt
30.06.2003
Bulktransport
30.06.2003
Bulktransport
30.06.2003
Depot Asseltseweg
04.07.2003
Bulk-vrachtauto
04.07.2003

© Wim Heijnen